جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان البرز

city
   
 
  • فراخوان 2مرحله ای عمومی خرید خدمات اجاره خودرومربوط به طرح بازرسی کالا وخدمات

   کد اطلاعیه: 867146
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
   تعداد بازدید: 93

   فراخوان 2مرحله ای عمومی خرید خدمات اجاره خودرومربوط به طرح بازرسی کالا وخدمات

   سازمان صنعت، معدن تجارت استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات اجاره خودر به شماره )2098003701000001 (را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصهتا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

   تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/2/21 می باشد.

   مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 98/2/25

   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت19روز دوشنبه تاریخ 98/3/6

   زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت12 روز سه شنبه تاریخ 98/3/7

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت های

   الف : آدرس کرج خیابان شهیدبهشتی بعداز 45 متری گلشهر خیابان ولی عصر وتلفن 02635720

   اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه : مرکز تماس 41934-021

   دفتر ثبت نام : 85193768 و88969737

مجموع بازدیدها : 3,098,349
تعداد بازدید امروز : 61
آخرین به روزرسانی : 13:49  1398/04/24