جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان البرز

city
   
 
  • مناقصه عمومی معادن استان البرز تمدید شد.

   مناقصه عمومی معادن استان البرز تمدید شد.

   مناقصه عمومی معادن استان البرز تمدید شد.

   مناقصه عمومی معادن استان البرز تا روز دوشنبه مورخه 11/3/94 تمدید شد.

   بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان مهلت ارایه مدارک مناقصه عمومی طرح مستند سازی و ساماندهی فعالیتهای معدنی کشور –واقع در استان البرز (بازرسی از معادن) ، طرح مستند سازی وفعالیتهای معدنی کشور واقع در استان البرز (تعیین استخراج واقعی معادن ئاز طریق نقشه برداری ) و طرح کمک به تجهیز واکتشاف پایه وتفصیلی محدوده های اکتشافی واقع در استان البرز تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 11/3/94تمدید شد لذا کلیه متقاضیان می توانند مدارک خود را تازمان قید شده به دبیرخانه سازمان ارایه نمایند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
مجموع بازدیدها : 2,989,370
تعداد بازدید امروز : 1,212
آخرین به روزرسانی : 16:28  1398/02/31